Home
Menu
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad op Sol Krommeweg  bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding. De volgende personen hebben zitting in de oudergeleding:  Ruud Boer, Daniëlle van Dijk, Karsten van de Velde, Arjan van der Giessen en Remco Nooteboom.

 

Namens het personeel zitten de volgende leerkrachten in de MR: Claudia van Assendelft, Anouk Eldering, Marca de Kruis, Daisy de Snoo (penningmeester) en Linda Vogel.

 

Via de MR kunnen allerlei zaken die ouders bezig houden mbt de school op de agenda gezet worden bij één van de vergaderingen en door ons (afvaardiging ouders, leerkrachten en directie) besproken worden.

 

Het gaat hier uiteraard niet om individuele zaken betreffende de leerlingen (die horen bij de regelmatige gesprekken met de leerkrachten) maar om allerlei organisatorische zaken.

Te denken hierbij valt bv aan samenwerking met kinderopvang HI Ambacht; project "de Gezonde school" ; pleintjessport ; jaarlijkse klassenverdeling etc.

Uiteraard kan dit ook via ons e-mail-adres: mr.adkw@solambacht.nl
© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer