Home
Menu
Zoeken Annuleren

Are you ready to SOLve|IT together?SOLve|IT staat, binnen de vier SOLs, voor speel- ontwikkel- en leeractiviteiten die aansluiten bij een maatschappij die de afgelopen decennia enorm veranderd is. Er is een vergrote nadruk gekomen op gebieden als wetenschap, technologie, techniek en digitale geletterdheid. Deze gebieden worden samengevat in een wereldwijd begrip, te weten STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths). 

De vaardigheden die hierbij worden vereist, zijn onder meer gericht op samenwerking, creatief- en kritisch denken, probleem oplossen en communiceren. Samen noemen we deze gebieden en vaardigheden de 21e-eeuwse vaardigheden. 


Dat is de maatschappij waar uw kinderen -onze leerlingen- straks deel van uit gaan maken, en daarom vinden wij het van groot belang om daar binnen onze SOLs actief en structureel mee bezig te zijn. We duiden dit programma binnen onze SOLs aan als SOLve|IT!

SOLve|IT gaat uit van de principes van STEAM en de 21e-eeuwse vaardigheden. Tijdens SOLve|IT gaan kinderen aan de slag met uitdagende en gevarieerde werkvormen, die hen optimaal voorbereiden op de 21e eeuw.

Te denken valt aan 3D printen, 3D scannen, robotica, programmeren, audiovisuele media, mindstorms en technisch lego . Speerpunten bij alle SOLve|IT activiteiten zijn het ontdekkend spelen, ontwikkelen en leren en samen tot oplossingen komen: vandaar dat de Engelse term ‘solve it’ (los het op) terugkomt in de naam. Tijdens SOLve|IT verrijken de kinderen zich niet alleen met nieuwe kennis en vaardigheden, maar worden zij vooral geïnspireerd om, in een contextrijke omgeving, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en om daarmee om te durven leren gaan!Naar het nieuwsoverzicht -> 

© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer