Home
Menu
Zoeken Annuleren

 

 

 

Waar staan wij voor?

                                                                             "Bij ons is een kind eerst een kind, dan pas een leerling."
                                                                                                                                           - Wouter de Roon, directeur.Het basisonderwijs is een belangrijk stuk van ieders leven. Dit geldt voor kinderen, maar ook voor ouders. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo'n 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een heel belangrijk deel van een kinderleven. Basisonderwijs kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer, resultaten, kwaliteit, levensovertuiging en hun visie op hoe kinderen leren. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de keuze voor een school van uw kind een gewichtige is, één die u niet zomaar maakt.

 

Binnen het basisonderwijs van SOL Krommeweg is uw kind de basis. En dat is eigenlijk vanzelfsprekend, want hier staat het kind centraal. Ons onderwijs is er dan ook volledig op gericht om voor ieder kind de meest optimale kansen en mogelijkheden te creëren. We  vinden het van groot belang dat we ieder kind als uniek persoon beschouwen, en dat we er alles aan doen om elk kind écht te leren kennen. Want bij ons is een kind eerst een kind, en dan pas een leerling.

 

Even belangrijk is dat kinderen veel plezier hebben en dat ze zich veilig voelen op onze school. Want juist dat stuk plezier en gevoel van veiligheid leidt weer tot optimale leerprestaties. Daarom investeren we bijvoorbeeld veel in sport of kunst en cultuur. Ons basisonderwijs staat al jaren bekend als een die bruist van energie, waar van alles gebeurt! Zo organiseren we ieder schooljaar een uniek cultureel project, waar kinderen met liefde voor dans, toneel en muziek zich helemaal kunnen uiten! We doen mee aan diverse sporttoernooien, en vanaf groep 3 gymmen de kinderen 2 maal per week: iets dat zeker tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend is in het basisonderwijs. We organiseren regelmatig een Fancy Fair of sponsoractiviteit, en ieder schooljaar sluiten we knallend af met een groots Eindfeest. Het zijn juist dit soort momenten die het plezier bij onze leerlingen een extra impuls geven!

 

Uiteraard ligt er een nadrukkelijk accent op de basisvakken: rekenen, taal, spelling en technisch en begrijpend lezen.  Eén van de hoofddoelen is natuurlijk optimale prestaties bereiken van al onze leerlingen. We kiezen daarbij voor klassieke onderwijssystemen gecombineerd met moderne inzichten. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de inzet van multimedia. We vinden het belangrijk om kinderen zo effectief mogelijk voor te bereiden op de hedendaagse maatschappij. Daarnaast vinden we het even belangrijk dat kinderen basisvaardigheden als goed leren schrijven eigen maken.  Die samenvoeging van traditionele en moderne onderwijsprincipes is één van onze vele krachten.

 

Zorg voor ieder kind staat ook hoog in het vaandel op onze school. Bij de reguliere basisvakken werken onze leerlingen, waar kan, op eigen niveau. Voor leerlingen die moeite hebben met de stof is veel zorg en aandacht. Datzelfde geldt voor leerlingen met een meerbegaafd denkniveau. Voor hen bestaat de mogelijkheid mee te draaien in de unieke niveaugroep De Bronderzoekers. Op allerlei fronten wordt gewerkt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld, onderwijsbehoeften en mogelijkheden van ieder kind.

  
© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer