Home
Menu
Zoeken Annuleren

INSCHRIJVEN

Kinderopvang / TSO / Basisonderwijs / Zwem BSO

Kiest u voor kinderopvang, TSO en/of basisonderwijs van uw kind(eren) op SOL Krommeweg? Vul dan het online inschrijfformulier voor het soort opvang dat u wenst in en klik op verzenden. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. 
Het inschrijfformulier basisonderwijs moet worden ingevuld en ondertekend en bij het intakegesprek met de directeur van de SOL worden ingeleverd. 


Bij de BSO is er keuze uit combinaties van voorschoolse, tussenschoolse- en naschoolse opvang. Meer informatie hierover treft u aan onder het kopje BSO.

Plaatsing

Op het moment dat het ingevulde inschrijfformulier bij ons binnen is, start de plaatsingsprocedure. Er wordt gekeken of er plaats is op de gewenste dagen. Als dit mogelijk is, krijgt u een contract aangeboden. Is de gevraagde plaatsing niet mogelijk, dan nemen we telefonisch contact met u op om te overleggen over eventuele andere (tijdelijke) mogelijkheden. Een plaatsing kan op elke dag van de maand ingaan.

Intake en kennismaking

Ongeveer twee à drie weken voor de start van de opvang maakt de locatiemanager kinderopvang een afspraak voor een intakegesprek en kennismaking. Als u nog geen rondleiding heeft gehad, kan de rondleiding plaatsvinden na het intakegesprek. 

Wennen

Vanaf de ingangsdatum van het contract kunnen de ouders met locatiemanager afspraken maken over het wennen van het kind.

Peuterspeelgroep

Rond het 2e jaar kunt u indien gewenst uw kind inschrijven voor de peuterspeelgroep. Dit kan ook indien u gebruik maakt van de kinderopvang. Meer informatie hierover treft u aan onder het kopje peuterspeelgroep.

SIEM

Rond het 3e jaar kunt u indien gewenst uw kind inschrijven voor SIEM. Meer informatie hierover treft u aan onder het kopje SIEM.

Van dagopvang naar buitenschoolse/naschoolse opvang

Als uw kind vier jaar wordt en de stap naar het basisonderwijs zet, kan het geen gebruik meer maken van de dagopvang. Vanaf het vierde jaar kunt u uw kind inschrijven voor de buitenschoolse opvang (voorschoolse- en naschoolse opvang). Meer informatie hierover treft u aan onder het kopje dagopvang.

Basisonderwijs

U kunt uw kind online aanmelden voor het basisonderwijs op SOL Krommeweg. 

De aanmelding van uw kind voor het basisonderwijs op SOL Krommeweg kunt u doen tot uiterlijk 10 weken voordat uw kind vier jaar wordt. Bij een tussentijdse aanmelding (bijvoorbeeld bij een verhuizing) doet u dit 10 weken voordat u wilt dat uw kind bij ons begint. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat wij hem of haar niet op tijd kunnen plaatsen. Een aanmelding kan leiden tot een inschrijving. 

Plaatsing

Na ontvangst van uw aanmelding nemen we z.s.m. contact met u op om de inschrijving verder te bespreken en een kennismakingsgesprek in te plannen met de directeur van de SOL, Wouter de Roon. 

Wennen

Uw kind mag naar het basisonderwijs met ingang van de dag waarop het vier jaar wordt. In de periode daaraan voorafgaand is het wettelijk bepaald dat uw kind maximaal tien keer een ochtend of middag in de groep meedoet om te wennen. Ongeveer een maand voor zijn of haar vierde verjaardag nemen we contact met u op om afspraken te maken over de dagen waarop uw kind komt wennen. 

Rondleiding

Wilt u een keer komen kijken? Dan nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvende rondleiding of een kennismakingsgesprek. Klik hier voor het in te vullen formulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op. Tijdens dit bezoek laten we u ons SOL zien, zodat u een goed beeld krijgt van waar uw kind straks wordt geplaatst.
© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer