Home
Menu
Zoeken Annuleren

Pakketten en tarieven 2020

De tarieven 2020 zijn vastgesteld na een positief advies van onze oudercommissie en akkoord van de Raad van Toezicht. Wij hebben als uitgangspunt bij het bepalen van de tarieven, dat wij betaalbare opvang willen aanbieden voor ieder kind.

De maximum uurtarieven waar je als ouder kinderopvangtoeslag voor ontvangt is: 
Dagopvang*  en peuterspeelgroep**: € 8,02 
Buitenschoolse opvang: € 6,89
* De dagopvang en BSO kennen verschillende uurtarieven in verband met de verschillende pakketten
** Het uurtarief voor de peuterspeelgroep geldt voor kinderen van wie de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. 
Voor VVE- en/of subsidieplaatsen gelden andere bedragen.

Bekijk hier de dagopvang tarieven
Bekijk hier de BSO-tarieven
Bekijk hier de peuterspeelgroeptarieven
Bekijk hier de Siem-tarieven
Dit zijn bruto bedragen waarover je dus nog recht hebt op kinderopvangtoeslag. In deze tarievenoverzichten wordt uitgegaan van een jaarbedrag dat evenredig over 12 maanden in rekening wordt gebracht. 

Om snel een idee te krijgen wat de kinderopvang je netto gaat kosten kun je een proefberekening maken op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/De belastingdienst doet er minimaal 8 weken over om een aanvraag af te handelen, dus houdt u er rekening mee dat als u de tegemoetkoming wilt aanvragen, u dit tijdig doet. Let erop dat je binnen 3 maanden na aanvang van de opvang je kinderopvangtoeslag aanvraagt. 

Je hebt hiervoor de volgende gegevens nodig:
* (gezamenlijk) verzamelinkomen
* gemiddeld uurtarief
* opvanguren per maand
Het gemiddeld uurtarief en de opvanguren kun je opvragen bij de afdeling Plaatsingen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling plaatsingen (plaatsingenkinderopvang@solambacht.nl)

Natuurlijk bent u ook welkom op ons kantoor om in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden te bespreken. Maakt u hiervoor wel even een afspraak.

Let op je contracturen!
Let op: je kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die je werkt. Bij de proefberekening wordt hiermee rekening gehouden. De uren waarvoor je maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, is voor de dagopvang en peuterspeelgroep 140% van de contracturen van de partner die het minst werkt. Voor de buitenschoolse opvang is het 70% van de contracturen van de partner die het minst werkt.
© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer