Home
Menu
Zoeken Annuleren

 

 

 

 

Peuterspeelgroep 2-4 jaar

De peuterspeelgroep is bestemd voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar en is 4 dagdelen in de ochtend geopend. Onze peuterspeelgroep is VVE-gecertificeerd, waarbij er wordt gewerkt met het VVE programma Uk&Puk. Ook wordt er binnen de peuterspeelgroep door HI5 peutergym gegeven en nemen zij net als de andere kinderen van de dagopvang vanaf 2 jaar deel aan Engelse les en participeren zij in dezelfde activiteiten die in school plaatsvinden. Ook nemen zij deel aan het project Kiekeboe.

Puk is een handpop die in de peuterspeelgroep woont. Puk wordt overal bij betrokken in de kring bij het zingen voorlezen en alle andere activiteiten. Alle pedagogisch medewerkers hebben een training gevolgd om volgens deze methode te werken. Puk speelt de hoofdrol in alle thema’s die in het jaar behandeld worden. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bijvoorbeeld ik en mijn familie, knuffels, dit ben ik en hatsjoe. Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Natuurlijk draait het bij Uk&Puk niet op lesjes geven en lesjes leren. Uk&Puk leert peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen! Uk&Puk is een totaalprogramma de activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. U kunt daarbij denken aan het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken. Ook geeft Uk&Puk de eerste rekenprikkels. De peuters hebben een herkenbare indeling van de dag met vaste momenten voor het eten en slapen.


U bent welkom van maandag tot en met donderdag vanaf 08:45 tot 11:30 uur (inloop vanaf 08.30 uur) voor kinderen van ongeveer 24 maanden tot aan de basisschoolleeftijd. Een peuterspeelgroep heeft maximaal 16 kinderen op een dag. 

In eerste instantie heeft u als ouder contact met onze centrale organisatie omtrent algemene informatie en de plaatsingsmogelijkheden. Daarna begint voor u en uw kind pas de echte opvang. Een paar weken van te voren heeft u samen met uw kind een kennismakingsgesprek waarin u informatie over de locatie en de groep krijgt en kennismaakt met de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind. Via het ouderportaal wordt u op de hoogte gehouden van alle belevenissen van uw kind. Via een ouderapp kunt u eenvoudig opvang dagen aanvragen, ruilen, annuleren en facturen inzien. Bij sommige peuterspeelgroepen is het aanvragen van extra dagen of ruildagen niet mogelijk vanwege beperkte openingstijden. U kunt dan indien mogelijk een extra dag afnemen bij een andere peuterspeelgroep of een dag ruilen naar een andere peuterspeelgroep.

De peuteropvang is voor kinderen vanaf 24 maanden tot 4 jaar. Bij de peuteropvang gaan we uit van  een combinatie van 2 dagdelen.
U kunt voor de peuteropvang Kinderopvangtoeslag aanvragen.
 
Wanneer (een van) u niet werkt, komt u in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats met een lager uurtarief. Het tarief dat wij in rekening brengen, is afhankelijk van uw inkomen. Om het tarief vast te kunnen stellen, vragen wij u om bij de Belastingdienst voor u en uw eventuele partner een IB-60 formulier op te vragen. Op dit formulier staat uw inkomen vermeld. Zonder deze formulieren mogen wij u geen gesubsidieerde plaats toekennen. De gesubsidieerde plaatsen worden verstrekt vanaf 30 maanden tot 4 jaar.


© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer