Home
Menu
Zoeken Annuleren

 

 

 

 

Missie en visie

Missie

Het per SOL bieden van een samenhangend dagprogramma waarin opvoeding, ouders, onderwijs, opvang en ontspanning (onze 5 O's) met elkaar verweven zijn, waardoor wij ieder kind alle ontwikkelkansen bieden om op te groeien tot een zelfstandig, succesvol, verantwoordelijk en positieve persoonlijkheid.

Visie (vanuit oogpunt van het kind)

Mijn SOL is de spil en het hart van de wijk in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Waar ik naar toe ga om te spelen, te leren en te ontspannen. Hier kan ik mijn talenten ontdekken en krijg ik de kans deze verder te ontwikkelen. Hier ben ik altijd welkom, binnen een veilige omgeving en kan ik zijn wie ik ben.

SOL is er voor mij en ik ga er met plezier naar toe.

In mijn SOL werkt een team van mensen die mij, met passie helpen en ondersteunen op mijn weg naar volwassenheid. Wanneer ik mijn SOL verlaat, ben ik een jong volwassene in de dop met zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid en die positief in het leven staat.

In mijn SOL hebben verschillende mensen met elkaar een dagprogramma samengesteld waarin ik uitgedaagd en gestimuleerd word om te leren en te ervaren.

In mijn SOL sluiten educatie, ontspanning, inspanning, opvang, opvoeding en zorg dagelijks op elkaar aan. Hierbij betrekt het team ook andere partijen uit de wijk, verenigingen,
buurtbewoners, jeugdteam, Hi5, winkeliers, ouders bedrijven enzovoort.

In mijn SOL heeft een team van professionals, ieder vanuit zijn eigen deskundigheid, niet alleen oog voor mij maar ook aandacht voor alle kinderen. Dit betekent dat ik binnen het dagprogramma kan kiezen voor een activiteit of les die aansluit bij mijn behoefte. Wanneer het met mij niet goed gaat in mijn ontwikkeling of gedrag, wordt er een plan opgesteld om mij te helpen. Mijn ouders en indien nodig ook professionele organisaties worden hierbij betrokken. Het is fijn dat iedereen in het team op dezelfde manier werkt en ons allemaal kent.

Mijn SOL is licht en open met warme kleuren waar de verschillende activiteiten plaatsvinden. Voor mij is het duidelijk waar ik moet zijn voor lessen, sport en eten tussen de middag.
In mijn SOL gebeurt veel. Er is ruimte om te leren, te koken, te dansen, muziek te maken, te sporten, even niets doen, toneel te spelen, te computeren, te schilderen en te klussen.

Mijn ouders zijn actief betrokken bij mijn ontwikkeling. Wanneer mijn ouders een hulpvraag hebben dan kunnen ze bij het team terecht. Voor mijn ouders worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals inloopspreekuren, contactmomenten, cursussen en feesten.

Mijn SOL is het hele jaar open.

© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer